TOPOS 1 · 2020 · Acryl auf Leinwand · 25 x 25 cm

TOPOS 2 · 2020 · Acryl auf Leinwand · 25 x 25 cm

TOPOS 3 · 2020 · Acryl auf Leinwand · 25 x 25 cm

.

Malerei

TOPOS 1 · 2020 · Acryl auf Leinwand · 25 x 25 cm

TOPOS 2 · 2020 · Acryl auf Leinwand · 25 x 25 cm

TOPOS 3 · 2020 · Acryl auf Leinwand · 25 x 25 cm